Začnite platiť svoje dlhy od najmenšej čiastky

Stará múdrosť hovorí, že ak máte rozdielne úroky na účtoch, mali by ste najprv platiť tie s najvyššou úrokovou sadzbou. Dáva to aj najväčší zmysel. Nová štúdia však zistila, že ľudia úspešnejšie eliminujú dlh, ak najprv zaplatia malé zostatky bez ohľadu na úrokové sadzby. Ako určite viete, oneskorené platby spomaľujú splácanie dlhu. Budete musieť zdvojnásobiť platby budúci mesiac a zaplatiť poplatok za oneskorenie – peniaze, ktoré by mohli znížiť Váš zostatok. Okrem toho dve oneskorené platby kreditnou kartou za sebou prinesú penále, čo tiež spôsobí, že je náročnejšie splácať dlh pikalainaa yritykselle 2018.

Taktiež zvážte poradenstvo v oblasti spotrebiteľského úveru. Agentúra úverového poradenstva môže s Vami spolupracovať na preskúmaní Vašich financií a zistiť rozpočet, ktorý môže použiť na mesačné splátky dlhu. Ak si nemôžete dovoliť platiť Vaše dlhy, poradca sa bude snažiť vypracovať plán riadenia dlhu s Vašimi veriteľmi. Plán riadenia dlhu obsahuje nižšie mesačné platby Vašim veriteľom. Splatíte mesačnú platbu Vášmu poradcovi, ktorý potom rozdelí platby každému z Vašich veriteľov.

Vezmite si to krok za krokom. Pri pohľade na Váš celkový dlh môže byť zostatok dlžnej čiastky ohromujúci, ale pamätajte, že nebudete riešiť všetko naraz. Sústredením sa na jeden dlh rad za radom, je splácanie dlhu efektívnejšie. Sledujte svoj pokrok, oslávte svoje úspechy a musíte dodržiavať prísny režim, až kým sa dlh úplne neuhradí.

Marketingový pracovníci nedávno vykonali štúdiu na viacerých respondentoch, a zistili, že tí, ktorí začali s vyplácaním malých dlhov, boli ešte úspešnejší ako tí, ktorí najskôr zaplatili väčšiu časť dlhu. Matematicky, to nedáva veľký zmysel, ale splácanie dlhov nie je len o matematike, ale aj o zmene správania. Uplatňuje sa tu prístup snehovej gule, čo viac menej znamená, že malé dlhy sa spolu nabaľujú a kopia, a na konci máme veľkú guľu snehu, ktorá v našom ponímaní predstavuje splatenú čiastku dlhu. Vedci zistili, že ľudia s veľkými dlhmi na ich kreditných kartách pravdepodobne splatia celý svoj dlh, ak sa najprv zamerajú na vyplácanie kariet s najmenšími zostatkami – aj keď tento prístup nedáva ten najlepší ekonomický zmysel.

Dlh z kreditných kariet v USA dosahuje približne 1 bilión dolárov a obyvatelia USA majú v priemere päť kariet. Takže, keď držitelia kariet nemajú dostatok peňazí v čase vyúčtovania na pokrytie celého dlhu, musia si zvoliť najlepšiu stratégiu na jeho zaplatenie v priebehu času. Racionálna stratégia spočíva v prvom zaplatení kariet s najvyššou úrokovou sadzbou bez ohľadu na výšku dlžnej sumy na karte. Toto je stratégia odporúčaná vládou USA, pretože v konečnom dôsledku spotrebitelia zaplatia menej úrokov 3000 EUR.

Avšak alternatívnym prístupom, ktorý zastávajú niektorí finanční poradcovia, je vyplácať najskôr malé a neskôr veľké zostatky. Tento prístup má pravdepodobne väčšiu pravdepodobnosť dostať sa z dlhu, pretože udržuje spotrebiteľov motivovaných prostredníctvom malých víťazstiev. Zistili, že čím pravidelnejšie sa daný človek venoval splácaniu jednotlivých dlhov alebo úverov, tým viac bolo pravdepodobnejšie, že zaplatí nielen daný dlh, ale aj iné dlhy alebo pohľadávky. Autori tvrdia, že ich výskum vyvoláva dôležité politické otázky. Možno by mali byť spotrebiteľom informovaní o racionálne optimálnom prístupe k odstráneniu dlhu – to znamená, že by sa im mali predostrieť obidve, dnes bežné, metódy splácania dlhov. Spotrebitelia potom môžu urobiť informované rozhodnutie.